Test wobenzymu 2019

 • Wobenzym – účinky, zloženie, riziká – posúďte sami, či funguje.
 • Vyberte si na základe zloženia, obsahu účinných látok, dávkovanie a formy.
 • Zistite, kde sa dá kúpiť najlacnejšie.

Wobenzym bez pozadí

Wobenzym v rôznych baleních

Dlhodobé užívanie Strednodobé užívanie Strednodobé užívanie Krátkodobé užívanie
Wobenzym 800 tabliet Wobenzym 300 tabliet Wobenzym 200 tabliet Wobenzym 40 tabliet
800 tabliet 300 tabliet 200 tabliet 40 tabliet
Pankreatické protéza, trypsín, chymotrypsín, bromelain, papain, amyláza, lipáza, rutín + pomocné látky (pre veľký počet podrobnejšie v článku) Pankreatické protéza, trypsín, chymotrypsín, bromelain, papain, amyláza, lipáza, rutín + pomocné látky (pre veľký počet podrobnejšie v článku) Pankreatické protéza, trypsín, chymotrypsín, bromelain, papain, amyláza, lipáza, rutín + pomocné látky (pre veľký počet podrobnejšie v článku) Pankreatické protéza, trypsín, chymotrypsín, bromelain, papain, amyláza, lipáza, rutín + pomocné látky (pre veľký počet podrobnejšie v článku)
Zistiť cenu Zistiť cenu Zistiť cenu Zistiť cenu

Úvod

Wobenzym je u nás pomerne celkom známy a patrí medzi komerčne úspešné preparáty. Jeho zloženie je založené na obsahu rôznorodých enzýmov, ktoré majú mať pre telo celý rad priaznivých účinkov – podľa výrobcu by mal pomáhať proti opuchom, zápalom, artrózam, mal by zlepšovať hojenie rán, podporovať účinok antibiotík a rovnako aj by mal pôsobiť proti pooperačným ťažkostiam. Ženám by mohol pomôcť pri vaginálnych mykózach. Obecne je PR prípravku veľmi dobre prepracované, na prvý pohľad férové a podložené odbornými štúdiami. Problém je, že sa odborníci dodnes nemôžu zhodnúť, nakoľko je prípravok naozaj účinný a nakoľko sa jedná o celom drahé placebo. Existuje množstvo štúdií, ktoré si značne protirečí (predmetom sporu je predovšetkým to, či je alebo nie je možné preniesť enzýmy z tráviaceho systému do krvi), aj keď užívateľské hodnotenia sú väčšinou pozitívne.

Pretože Wobenzym nie je práve lacný, bolo by nepríjemné si ho kúpiť a zistiť, že nefunguje a neuľaví vám od ťažkostí. Nemôžeme konkurovať laboratóriám, previesť výskum a vysloviť jednoznačný záver, či a akým spôsobom Wobenzym účinkuje, a čo je len reklama od výrobcu, ale môžeme si zhrnúť známe a overené fakty. Na základe toho potom môžeme vyhodnotiť, čomu je možné veriť a čo je, možno neúmyselná, fabulácia. Skrátka, prevedieme test Wobenzymu na základe nesporných faktov a zhrnieme pre vás všetky informácie, ktoré sú dostupné, aby ste neboli odkázaní len na zdroje od výrobcu.

Výhody

Široké spektrum účinkov

Využitie v mnohých medicínskych odboroch

Slúži ako podpora organizmu

Dodávané vo veľkých aj menších baleniach


Nevýhody

Vysoká dávka a rôzne dávkovanie pre rôzne stavy

Nesmie sa užívať v prípade zlej krvnej zrážanlivosti

Nejednoznačný pohľad na liek v okruhu odbornej verejnosti

Wobenzym do záhlaví
Wobenzym a cena

back to menu ↑

Wobenzym a jeho účinnosť

Pokiaľ ide o účinky Wobenzymu, sú široké a zahrňujú predovšetkým pomoc pri hojení rán, regeneračné účinky na tkanivá, protizápalové účinky a zvýšenie účinku antibiotík. To je pomerne obecné, takže po tejto stránke môže Wobenzym nájsť využitie pri liečbe rôznych problémov, kedy buď pomáha odstraňovať samotnú príčinu, alebo tlmí vedľajšie príznaky. Existuje celý rad vedeckých štúdií, ktoré účinok potvrdzuje. Proti nim stoja štúdie, v ktorých je účinok Wobenzymu považovaný skôr za placebo. Dôvodom je, že nie je úplne jednoznačné, akým spôsobom sa enzýmy z lieku vstrebávajú do tela a či pri tom nedochádza k ich deaktivácii. [1]

Aké má Wobenzym účinky?

Spektrum účinkov Wobenzymu, uvádzaných výrobcom, je nasledujúci:

 • Napomáha odstraňovať zápal a opuchy – enzýmy odbúravajú plazmatické proteíny a uľahčujú ich odvádzanie, rovnako aj pomáha eliminovať mediátory zápalu(ktoré, pokiaľ je imunitná reakcia prehnaná vedú k chronickému zápalu – ak nie je v tele prítomný patogén, ale imunitná reakcia beží ďalej, tým sa tkanivo samo poškodzuje). Pomáha vstrebávať vyplavené bielkoviny a fibrín, redukuje ich množstvo a zároveň uľahčuje výživu tkaniva. V dôsledku tým pomáhajú predchádzať zápalom a fibróze tkaniva.
 • Zlepšenie reologických vlastností krvi – Wobenzym aktivuje fibrolýzu, čím sa mení hladina fibrínu v krvi, rozpúšťa počínajúce zrazeniny a udržuje sa tak prirodzená viskozita krvi. Zároveň by podľa výrobcu mal redukovať hladinu cholesterolu, to ale dokáže len malé množstvo lipáz a bromelaín. Môže to pomôcť postihnutému tkanivu, ale nie v rozmedzí celého organizmu. Wobenzym nie je odbúravač tuku.
 • Stimulácia imunitného systému a modifikácia odpovedi – prípravok by mal pomôcť zvýšiť aktivitu látok v séru a zároveň by mal stimulovať fagocytózu (ide o jeden zo základných procesov imunitnej odpovede, kde imunitné bunky pohltia a rozložia patogén). Zároveň enzýmy v prípravku, najmä proteinázy, zvyšujú efektivitu makrofágov, lymfocytov a NK buniek („naturalkillercells“).
 • Údajne by mal Wobenzym zvýšiť účinnosť antibiotík, tento bod je ale pomerne sporný.
 • Vzhľadom k vyššie zmieneným bodom, má Wobenzym čiastočný analgetický účinok. Predovšetkým tým, že potlačuje niektoré prejavy zápalu. Okrem toho ale enzýmy niektoré mediátory bolesti degradujú, zlepšujú prekrvenie a uľahčujú odvádzanie toxických produktov metabolizmu.

V praxi by tým pádom mal Wobenzym nájsť svoje uplatnenie pri hojení rán, omrzlín alebo popálenín, pri pooperačnom zotavovaní alebo pri zápaloch. Rovnako tak aj sa hodí pri opakujúcich sa vaginálnych mykózach, poruchách imunity alebo pri chronických opuchoch. Podporovať môže hojenie rán pri diabetes alebo po stomatologických zákrokoch. V princípe sa vyššie zmienené účinkyuplatnia všade, len zakaždým v trochu inej forme. Toľko k oficiálnym informáciám od výrobcu. Poďme si teraz rozobrať fakty postupne.  [1]

Vstrebávanie enzýmov do tela

Začneme nie úplne jasnou otázkou vstrebávania enzýmov do tela. Výrobca vo svojich materiáloch uvádza, že tableta je rozpustná až v tenkom čreve. Tam dochádza k sekrécii veľkého množstva tráviacich enzýmov, ktoré mimo iného rozkladajú aj bielkoviny (a práve enzýmy sú bielkovinového pôvodu). Nerozložené bielkoviny tak pokračujú do hrubého čreva. K resorpcii v črevách síce dochádza, ale u bielkovín je to veľmi málo, väčšinou sa vstrebávajú rozložené na aminokyseliny. Tým pádom, je tu otázka, ako sa v takomto prípade chovajú tráviace enzýmy, ktoré sú vystavené pôsobeniu podobných tráviacich enzýmov. Napriek tomu aj tak je možné povedať, že účinnosť resorpcie nie je príliš vysoká a z fyziologického hľadiska ani byť nemôže. V tenkom čreve sa bielkoviny obecne rozkladajú na aminokyseliny (základné stavebné jednotky bielkovín) a až tie sa vstrebávajú. Výrobca sám, na základe simulácie črevnej reakcie v laboratórnych podmienkach, uvádza, že sa do tela dostáva asi len 20 % enzýmov (45 % amylázy, 26 % trypsínu a zvyšok v jednotkách percent), čo nám z chemickej praxe príde ešte nadhodnotené. Tým je účinok tabliet značne obmedzený. Katalytická aktivita enzýmu, vyčíslená v rámci zloženia, je výrazne znížená.  [2,3,4]

Schéma zánětlivé reakce

Zvýšenie účinku antibiotík

Výrobca uvádza, že Wobenzym môže spôsobiť zvýšenie účinku antibiotík a sám sa opiera o štúdium pánov Leurtiho a Vignaliho z roku 1978, ktorý potvrdzuje vplyv bromelaínu na množstvo antibiotík, ktoré sa v krvi vyskytuje. Nepodarilo sa nám nájsť štúdium, ktoré by nám toto potvrdilo aj z iného zdroja, a zároveň upozorňujeme, že je potrebné rozlišovať – zvýšená koncentrácia v séru a v tkanivách za prítomnosti bromelaínu môže byť daná hocičím – vrátane spomalenia a oddialenia účinku a odbúravania. Či je tento jav skutočne prínosný nie je možné jednoznačne potvrdiť. Takzvaný efekt vehikula, jak je tento jav nazývaný, je predmetom skúmania. Prednosti Wobenzymu vidíme v iných oblastiach terapie.  [1]

Protizápalovýa fibrolytickýúčinok Wobenzymu

ovplyvneniu zápalu dochádza prostredníctvom enzýmov podľa nasledujúcej schémy. Bunky, ktoré sa zúčastňujú zápalovej reakcie, produkujú takzvané cytokíny, ktoré aktivujú ďalšie bunky a posilňujú imunitnú odpoveď. Môže sa ale stať, že sa táto odpoveď stane neadekvátna ohrozeniu, v extrémnom prípade pokračuje aj vo chvíli, keď v tele žiadny patogén nie je. Prehnaná imunitná reakcia je potom sama pre telo nepríjemná a ohrozujúca. Wobenzym, respektíve enzýmy obsiahnuté v ňom, pomáhajú vychytávať cytozíny, znižovať ich koncentráciu a regulovať tak imunitnú reakciu. Znižuje sa tak šanca, že zápal prejde do chronického štádia. Okrem ďalších účinkov pomáhajú enzýmy zmenšovať opuch účinkom papaínusa zlepšujú vlastnosti krvi (predovšetkým obmedzujú tvorbu zrazenín). Je možné, a výrobca to aj sám uvádza, že týmto mechanizmom je možné potlačiť problémy spojené s niektorými imunitnými poruchami. Súhlasíme s tým, že daná zmes enzýmov tieto účinky môže mať a sú laboratórne potvrdené.  [5,6,7,8,9,10]

Dané účinky sa môžu prejaviť taktiež v oblastiach športovej medicíny, kde sú časté mechanické ťažkosti, ako sú hematómy, opuchy alebo úrazy. Obdobne funguje aj po operáciách, stomatologických zákrokoch, alebo v prípade rán spôsobených inými chorobami (napríklad už zmienenou diabetickou nohou). Účinok, ktorý je  popísaný vyššie, uľahčuje vstrebávanie krvi aj tekutín z edému, čím napomáha hojeniu. Protizápalový účinok Wobenzymu ďalej pomáha potlačovať komplikácie. Vplyvom zníženej zrážanlivosti krvi (fybrinolytická a trombolytická aktivita enzýmov v prípravku) sa zlepšuje cirkulácia v postihnutom tkanive, čím sa doň dostáva viac živín a lepšie sa regeneruje. Obdobný je vplyv na omrzliny – pri nich dochádza k ťažkému poškodeniu tkaniva, vzniku trombov a poruchám cirkulácie. To prispieva k nekróze tkaniva. Zlepšenie cirkulácie a odstránenie zrazenín v tomto prípade môže pomôcť. [11,12,13,14]

Účinok Wobenzymu v oblasti gynekológie by sme popísali podobne, ako je už popísaný v predchádzajúcich kapitolách. Pôsobí proti zápalom, zlepšuje prúdenie krvi a odstraňuje poruchy cirkulácie. Nedochádza teda v tomto prípade k ničom inému, než k prevencii proti opuchom a krvným trombom, rýchlejšiemu hojeniu po prípadnej operácii a k lepšiemu prekrveniu. Pri liečbe antibiotikami tu pôsobí podľa výrobcov efekt vehikula, ale k tomu sa vracať nechceme – nie je možné ho dostatočne vysvetliť a odôvodniť. Aby sme sa neustále neopakovali, Wobenzym rovnako účinkuje aj v prípade ďalších problémov – ako sú zápaly dýchacej sústavy alebo po extrakcii zubov.   [15,16]

 

back to menu ↑

Aké sú účinné látky Wobenzymu?

Pri tomto type testov venujeme zvýšenú pozornosť aj zloženiu tablety. Práve na zložení a na obsahu účinných látok totiž záleží, či je možné deklarované účinky naozaj očakávať. Pokiaľ ide o zloženie Wobenzymu, pozostáva predovšetkým z enzýmov a z radu chemických a prírodných látok, ktoré dávajú tablete tvar a farbu. Čo sa týka enzýmov, uvedené množstvo od výrobcu nie je, ale takzvaný katalytický účinok (tým sa obecne popisuje schopnosť enzýmu premeniť svoj substrát a katalyzovať chemické reakcie). Jednotky, ktoré výrobca použil (Ph. Eur.-j., takzvaná PharmaceuticalEuropeanUnit a F.I.P.-j., takzvaná Fédération International PharmaceutiqueUnité), nie sú až tak známe. Z toho dôvodu preto budeme používať všeobecne známejšiu medzinárodnú jednotku (IU), ktorá znamená 1 µmol substrátu premeneného za minútu.

 • Trypsín – tráviaci enzým, ktorý štepí peptidové väzby bielkovín, pomáha ich tráviť a je bežnou súčasťou tráviacej sústavy človeka. Katalytická aktivita činí 360 IU.
 • Chymotrypsín–ďalší enzým skupiny proteáz, pomáha tráviť bielkoviny (tým, že hydrolyzuje na väzbách medzi aminokyselinami fenylalanínom, tryptofánom a tyrozínom), vzniká v pankrease. Jeho katalytická aktivita je 300 IU.
 • Pankreatické proteázy– enzýmy, produkované pankreasom, ktoré slúžia na trávenie bielkovín v črevách. Okrem iných sem patrí aj trypsín a chymotrypsín, takže nevieme, prečo ich výrobca uvádza v zložení zvlášť. Je možné, že v prípade tejto položky ide o zmes enzýmov. Katalytická aktivita je 300 IU.
 • Bromelaín – komplex enzýmov, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ananáse. Pôsobí protizápalovo a pomáha odbúravať tuk, mechanizmus ale nie je úplne jasný. Jeho katalytická aktivita je 225 IU.
 • Papaín – enzým, prirodzene sa vyskytujúci v papáji. Pomáha štiepiť menšie peptidy. Katalytická aktivita činí 90 IU.
 • Amyláza – tráviaci enzým, ktorý zaisťuje štiepenie škrobu na jednoduchšie sacharidy. Jedná sa o hydrolázu, hydrolyzuje väzby medzi sacharidovými jednotkami. Katalytická aktivita činí 50 IU.
 • Lipáza – tráviaci enzým, hydroláza, ktorý pomáha štiepiť tuky na glycerol a mastné kyseliny. Prirodzene vzniká v pankrease. Jej katalytická aktivita je 34 IU.
 • Rutín – jedná sa o flavonoidnýglykozid, má pozitívny účinok na pružnosť ciev, pôsobí protizápalovo a znižuje cholesterol. Obsah je 50 mg.
 • Ďalšie látky – monohydrát laktózy, kukuričný škrob, stearáthorečnatý (protihrudkujúcalátka), kyselina stearová, voda, oxid kremičitý, mastenec, sacharóza, uhličitan vápenatý, kopolymér MA/MMA, trietylcitrát, šelak, oxid titaničitý, kaolín, oranžové farbivo – žltá SY, ponceau 4R, síran sodný, povidón, makrogol 6000, vanilín, žltý vosk, karnaubský vosk.

Základom pre celé terapeutické pôsobenie Wobenzymu je uvedená zmes enzýmov. Ako vidíte, ich účinnosť je rôzna (jednotky enzýmovej aktivity nie je možné previesť na absolútne množstvo, ale vďaka jednotlivých zložiek je ich možné medzi sebou porovnávať). Na druhej strane, ak zvážime, že sa vstrebáva len malá časť enzýmov, zhruba 20 %, a reálne skôr ešte menej, aktivita prudko klesá (ako presne, to nie je možné jednoznačne vyjadriť, 20 % množstvo enzýmov nemá v skutočnosti petinovú aktivitu). Je možné, že jednotlivé enzýmy v tele majú účinok daný výrobcom, avšak stále nám ostáva otázkou schopnosť resorbcie z čreva. Pokiaľ by k nej skutočne v danom množstve dochádzalo, potom by  bolo možné dosiahnuť dané účinky. Okrem toho, súčasťou tablety je aj celý rad pomocných látok, ktorý jej dáva tvar, farbu a pomáha jej prežiť prechod žalúdkom. [17,18]

Vzorec rutinu

Vzorec rutínu (vytvorené v programe BIOVIA Draw 2017)

back to menu ↑

Dávkovanie a riziká spojené s užívaním Wobenzymu

Dávkovanie Wobenzymu je rôzne pre rôzne poruchy (napríklad pri pooperačných stavoch sa odporúča 3x denne 10 tabliet, u artrózy 3x denne 6 tabliet a pri zápale žíl 3x denne 5 až 7 tabliet po rôzne časové obdobia). Obmedzenia užívania sú dané jeho účinkom – Wobenzym je v kontraindikácii so zvýšeným sklonom ku krvácaniu a s alergiami na niektoré z užitých látok. V prípade, že ste osoba dlhodobo trpiaca nejakou chorobou a užívajúca lieky, žena tehotná alebo dojčiaca, mali by ste užívanie skonzultovať so svojím lekárom. Inak nehrozí riziko, žiadna z obsiahnutých látok nie je pri stanovenej dávke ani potencionálne toxická, ani inak nebezpečná. Všetky látky majú potenciál sa v tele plne rozložiť na neškodné metabolity. [1]

Wobenzym malé balení

back to menu ↑

Koľko stojí Wobenzym?

Po stránke ceny patrí Wobenzym medzi drahšie preparáty. Jedna tableta vás vyjde zhruba na 10 až 15 centov (podľa veľkosti balenia a podľa marže, ktorú si naúčtuje predajca). Predáva sa vo veľkostiach balenia 40, 200, 300 a 800 tabliet. Ako dlho vám vydrží, to je ťažké povedať, pretože dávkovanie je podľa zdravotných problémov rôzne. Každopádne najväčšie balenie je určené na dlhodobé užívanie, malé zas na krátkodobú kúru (nevydrží vám pravdepodobne viac ako týždeň). Veľké balenia sú prirodzene výhodnejšie, pri krabičke obsahujúcej 40 tabliet je pomer ceny vzhľadom k množstvu najhorší.

back to menu ↑

Finálny verdikt

Čo sa týka dôveryhodnosti značky, tú hodnotíme dobre. Firma MUCOS PharmaGmbHbola založená v roku 1966 a v rovnakej dobe uviedla Wobenzym na trh. Od roku 1991 sa prípravok predáva aj u nás. Vzhľadom k tradícii, je možné túto značku považovať za preverenú. Vystupuje odborne a má po ruke štúdie, ktoré účinky potvrdzujú. Široké spektrum účinkov a stavov, kedy môže Wobenzym pomôcť, je dané mechanizmom, akým telu pomáha. V postihnutých miestach zlepšuje cirkuláciu krvi, pomáha odbúravať zrazeniny a opuchy a tým zlepšuje výživu a okysličenie daných tkanív, navyše svojimi účinkami pomáha predchádzať chronickým zápalom a niektoré prejavy zápalu potlačuje. O tom, či zvyšuje účinok antibiotík, by sme neradi polemizovali, nemáme na to dosť informácií.

Zásadný problém spojený s Wobenzymom vidíme v tom, že nie je úplne jasné,akým spôsobom by sa mali enzýmy do krvi a do postihnutého miesta dostať. Tam vzniká priestor na špekulácie. Pokiaľ by enzýmy prešli k postihnutému tkanivu, potom by takýto účinok mali. V črevách sa však vstrebáva len malé percento enzýmov (v praxi sa účinok piatich tabliet zredukuje zhruba na jednu až dve), pokiaľ tableta dorazí v poriadku až tam a nepodľahne extrémnym účinkom trávenia v žalúdku. Tam vidíme hlavnú slabinu lieku. Účinok je tým pádom prinajmenšom znížený. Je to taktiež jeden z hlavných argumentov odporcov Wobenzymu. Technicky vzaté účinok lieku potvrdzujeme, je laboratórne overený a recenzie užívateľov sú väčšinou pozitívne, ale samotný mechanizmus vstrebávania enzýmov je potrebné ďalej skúmať a výrobca tu má veľký priestor na zvýšenie účinnosti.

back to menu ↑

Niečo málo o enzýmoch

Enzýmy sú kľúčovou látkou Wobenzymu, takže by bolo dobré o nich niečo málo vedieť. Základnou definíciou je, že enzýmy sú chemické látky (na báze bielkovín), ktoré katalyzujú v organizme špecifické reakcie. Väčšina metabolických pochodov funguje vďaka enzýmom. Každý enzým má miesto, na ktoré sa viaže len špecifická látka a žiadna iná. Vzniká tým komplex enzým-látka, ktorý v princípe umožňuje priebeh aj takým reakciám, ktoré by bez enzýmu vyžadovali príliš mnoho energie a pokiaľ by vôbec prebehli, tak veľmi pomaly. Každý enzým katalyzuje len jednu danú reakciu a môže do komplexu viazať len jednu látku alebo skupinu látok s rovnakými vlastnosťami (pre lepšiu predstavu sa často uvádza princíp zámku a kľúča – zámok taktiež nie je možné otvoriť iným kľúčom než tým, ktorý do neho zapadne).

Práve enzýmy, ktoré sú súčasťou Wobenzymu, sa v tele prirodzene vyskytujú. Jedná sa o proteázy (štiepia proteíny), lipázy(štiepialipidy) a amylázu (štiepi škrob). Zmysel enzýmovej terapie, ktorej je Wobenzym súčasťou, je prostý – posilniť účinok telom produkovaných enzýmov, prípadne preniesť účinok tam, kam sa nedostanú. Myšlienka je to zaujímavá a z laboratórneho hľadiska to možné je. Prebehli pokusy, ktoré prostredie tela alebo imunitnú odpoveď simulovali a účinok enzýmov sa dostavil. Čo sa týka aplikácie v organizme, limitný je spôsob, ako enzýmy na miesto dopraviť. Pri orálnom podaní hrozí zmienené riziko, že sa ich nepodarí transportovaťcez črevo nerozložené.[17,18]

Schéma enzymové reakce
Schéma trávení proteinů

Zdroje

 1. MUCOS Pharma CZ, oficiálníinformace od výrobce, dostupné online zde: http://www.wobenzym.cz/cdweb/spc-wob.htm [10.1.2018]
 2. Biziulevicius G. A., Where do theImmunostimulatoryEffects of Oral ProteolyticEnzymesComefrom? MicrobialProteolysis as a PossibleStarting Point; MedicalHypotheses; 2006; 67: str. 1386–1368.
 3. Tischer H., Keusch R., Neumann K., Results of a Double-Blind, RandomizedComparative Study of Wobenzym-Placebo in PatientswithCervicalSyndrome; Wiener MedizinischeWochenschrift; 1996; 146: str. 91–95.
 4. Vácha M., Fellnerová I., Bičík V., Petrásek R., Šimek V., Srovnávacífyziologieživočichů; 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita; 2013; str. 100–105.
 5. Hale L. P., Haynes B. F., BromelainTreatment of Human T-CellsRemoves CD44, CD45RA, E2/MIC2, CD6, CD7, CD8 and Leu 8/LAM1 SurfaceMolecules and MarkedlyEnhanes CD2-Mediated T-CellActivation, Journal of Immunology; 1992; 149: str. 3809–3816.
 6. Muchin I. V., Antioxidant Effect of Wobenzym AppliedforPatientswithChronicGlomerulonephritis; Likars’ka sprava; 2007; 1: str. 58–61.
 7. Grabs V., Nieman D. C., Haller B., Halle M., Scherr J., TheEffects of Oral HydrolyticEnzymes and Flavonoids on InflammatoryMarkers and CoagulationafterMarathonRunning: Study Protocolfor a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; BMC SportsScience; 2014; 6: str. 8.
 8. Desser L., Rehberger A., Paukovits W., ProteolyticEnzymes and AmylaseInduceCytokineProduction in HumanPeripheralBloodMononuclearCells in vitro; CanerBiotherapy; 1994; 9: 253–263.
 9. Desser L., Rehrberger A., Kokron E., Paukovits W., CytokineSynthesis in HumanPeripheralBloodMononuclearCellsafter Oral Administration of PolyenzymePreparations; Oncology; 1993; 50: str. 403–407.
 10. Brakebusch M., Wintergerst U., Bělohradský B. H., Petropoulou T. a kol., BromelainIsanAccelerator of Phagocytosis, RespiratoryBurst and Killing of CandidaAlbicans by HumanGranulocytes and Monocytes; EuropeanJournal of MedicalResearch; 2001; 6: str. 193–200.
 11. Marzin T., Lorkowski G., Reule C., Rau S., Pabst E. a kol., Effects of a SystematicEnzymeTherapy in HelathyActiveAdultsafterExhaustiveEccentricExercise: a Randomised, Two-Stage, Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial; BJM OpenSport and ExerciseMedicine; 2017.
 12. Bolten W. W., Glade M. J., Raum S., Ritz B. W., TheSafety and Efficiancy of anEnzymeCombination in ManagingKneeOsteoarthritisPain in Adults: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; Arthritis; 2015.
 13. Dosedla E., Grendelová A., Calda P., Effect of SystematicEnzymotherapy on CesareanSectionScarHealing; Česká gynekologie; 2016; 81: str. 202–207.
 14. Sternin I., Safonov L. V., Levando V. A., Systemic Poly-EnzymeTherapy in Prophylaxis of VenousBloodCirculationDisorder in theLowerLimbs in ModernSport; Voenno-meditsinskiizhurnal; 2008; 5: str. 42–45.
 15. Tabukašvili N. G., ImpairedImmunological Status Due to theUrogenitalChlamydiosis in Women of ReproductiveAge and ItsCorrection; GeorgianMedical News; 2006; 139: str. 57–60.
 16. Unzeitig V., Dvořák V., Hlaváčková O., Malík T. a kol., SystemicEnzymeTherapy in theTreatment of RecurrentVulvovaginalCandidiasis; Česká gynekologie; 2013; 78: str. 187–194.
 17. Koolman J., Röhm K. H., Barevný atlas biochemie; 4. vydání; Praha: Grada; 2012.
 18. Voet D., Voet J. G., Biochemie; 1. vydání; Praha: Victoria Publishing; 1995.
Wobenzym
Ohodnoťte článok